Blog

« Wróć


Polska: inflacja CPI rośnie najszybciej od października 2012 r.

2019-08-14

PLN/polski_zloty

Główny Urząd Statystyczny opublikował rezultaty inflacji konsumenckiej (CPI).

Z raportu tego wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2019 r. utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem (przy wzroście cen usług – o 0,6% i spadku cen towarów – o 0,2%).

W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły natomiast o 2,9% (w tym usług – o 4,2% i towarów – o 2,4%), co jest największym wzrostem od października 2012 r.

Mimo to, w lipcu 2019 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w dalszym ciągu znajdował się w granicach odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5% +/- 1 p. proc.)

PKB Polski rośnie wolniej niż oczekiwano

Wraz z danymi o inflacji konsumenckiej, Główny Urząd Statystyczny podzielił się także wstępnym szacunkiem Produktu Krajowego Brutto w II kwartale 2019 roku. Jak przeczytać możemy w raporcie, w II kwartale 2019 r.

PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zwiększył się realnie 0,8% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,1%. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł natomiast realnie o 4,4% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że ekonomiści spodziewali się nieco większego wzrostu PKB. Kolejno na poziomie 1,1% k/k oraz 4,5% r/r.

Wyraźne oznaki spowolnienia

Warto w tym miejscu przypomnieć także, że już pod koniec lipca br. Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) raportowało, że Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, w lipcu 2019 roku spadł o 1 punkt w stosunku do notowań sprzed miesiąca.

Był to największy jednorazowy spadek wskaźnika od września ubiegłego roku. Spośród ośmiu jego składowych pogorszeniu uległo sześć, zaś pozostałe dwie uległy jedynie niewielkiej poprawie.

– Spowolnienie głównych europejskich gospodarek, wśród nich naszego największego partnera, jakim są Niemcy nie może pozostać bez wpływu na popyt zagraniczny i w konsekwencji na kondycję rodzimych przedsiębiorstw. Dodatkowo wpływ popytu wewnętrznego na wzrost gospodarczy ulega systematycznemu osłabieniu wraz z rosnącymi cenami – zauważają autorzy raportu.

żródło:www.comparic.pl

Kantor walutowy w internecie

Kantor internetowy zapewnia użytkownikom dużą wygodę. Wymiana dolara czy euro za pośrednictwem naszego systemu daje wymierne korzyści. Ponadto internetowy kantor realizuje zlecenia od ręki.

Na naszej platformie publikujemy aktualny kurs funta, euro, dolara, a także kurs franka. Jeśli więc interesuje Państwa wymiana walut, kantor internetowy oferuje ją po cenach podanych na stronie. Można sprawdzić kurs dolara w każdej chwili i wymienić go wtedy, gdy jest to najbardziej opłacalne. Co więcej, podane online międzybankowe kursy walut to obraz jedynych kosztów, jakie poniosą Państwo przy wymianie. Kantor internetowy jest szansą, by zyskać dodatkowe oszczędności.

Wymiana funta czy innej waluty na ogół jest zyskowna jedynie dla placówki, która obsługuje transakcję. Często nie można liczyć na dobry kurs euro czy funta. Jeśli sprawdzą Państwo kursy walut online, przelicznik, który my stosujemy na pewno okaże się najlepszy. Wymiana euro nigdy nie była tak korzystna! Doskonale wiemy, jak wysokie mogą być kursy w kantorach internetowych, dlatego umożliwiamy Państwu śledzenie naszej oferty na bieżąco i porównywanie z innymi.

Nasz kantor walutowy w Internecie dba też o prostotę działania. Gdy przejrzą Państwo kursy walut online, kalkulator umożliwi Wam precyzyjne określenie kwoty, której możecie się spodziewać. Poza tym kantory wymiany walut w Internecie w naszym odczuciu powinny jak najbardziej minimalizować ilość działań koniecznych do przeprowadzenia operacji. Kantor Internetowy pozwala zrealizować przelew zagraniczny, posiada prosty interface i w każdym momencie umożliwia wysłanie zapytania do jednego z naszych specjalistów. Zapraszamy do darmowej rejestracji!